Trainingen probleemgedrag

 

Ik train paarden met probleemgedrag, maar minstens net zo belangrijk is het trainen van de eigenaar, omdat de oplossing ervan altijd van de mens moet komen. Het kan zijn dat een paard dit gedrag spontaan of ten gevolge van een gebeurtenis of door miscommunicatie heeft ontwikkeld. Hoe dan ook moet het niet wenselijke gedrag worden omgetraind naar wenselijk gedrag. Het is belangrijk dat jij de kennis en de vaardigheden krijgt aangeboden waarmee je na instructie door kan in de relatie met het paard. Wanneer ik als trainer namelijk de enige ben die met jouw paard overweg kan is het gewenste doel niet bereikt en heb ik mijn werk niet goed gedaan. Het overbrengen van deze kennis is het doel van de training. Pas wanneer jij zelf door kan met het (om)getrainde paard is de training geslaagd. Ik maak gebruik van de kennis van het natuurlijke gedrag van paarden, hun manier van leren, de bestaande leervormen en trainingstechnieken. In de meeste gevallen is een probleem met één training opgelost.

training probleemgedrag

Meer informatie

Training schrikgedrag

 

Rij je wedstrijden en hoop je iedere keer dat je paard niet zal schrikken van een wapperende vlag, het kleurige bloemetje naast de wedstrijdring of van de opgestoken paraplu's omdat het is gaan regenen? Rij je graag buiten maar van een ontspannen rit is meestal geen sprake? Je kent het misschien wel, je paard wil uit angst niet meer voorwaarts, maar jij ziet de sloot achter je gevaarlijk dichterbij komen!

Ieder paard schrikt wel eens, dat is natuurlijk gedrag en hoort bij het vluchtdier. Schrikachtigheid is niet zo erg, maar wanneer je de controle verliest en je paard onbestuurbaar word is het echt gevaarlijk! Een paard is een sensibel dier en reageert bij angst of onzekerheid instinctief, "eerst rennen en dan pas kijken" om zo eventuele roofdieren voor te blijven. Een mentale reactie die door angst wordt gevoed. Er ontstaat spanning en de mate daarvan bepaald de reactie van het paard. Net als bij de mens zijn er verschillende typen paarden die allemaal op hun eigen manier reageren en dus een eigen aanpak nodig hebben om op een paardvriendelijke manier het beste resultaat te bereiken. Een standaard schriktraining bestaat wat mij betreft dus niet. Wie hieraan voorbij gaat mist voor sommige paarden het doel. Een extreem gevoelig paard heeft bijvoorbeeld een andere aanpak nodig dan een flegmatiek paard. Tijdens deze training wordt dus naar de hele combinatie gekeken.

trailerladen

Meer informatie

Trailerladen aanleren

 

Een trailer hoort zeker niet thuis in de natuurlijke leefomgeving van het paard. Een paard is een vluchtdier en mijdt situaties waarin hij niet kan vluchten. Een trailer is een donkere, smalle instabiele ruimte waarin hij eenmaal binnen, wordt opgesloten. Er ontstaat vaak al een negatieve associatie met de trailer bij de eerste keer laden. Meestal wordt door goed bedoelde adviezen (vaak van omstanders) letterlijk “alles uit de kast gehaald” om het paard erin te krijgen. Een paard doet het niet voor voer, hoe lekker dan ook. Middelen als lijnen achter het paard, de bezem of erger, werken maar één keer. Het paard bouwt vervolgens spanning op wanneer hij de trailer alleen al ziet en reageert heftig op de stress die er rond het laden hangt. Schat de situatie vervolgens in als onveilig en slaat op de vlucht. Toch kan ieder paard nog steeds op de juiste manier leren trailerladen wanneer je dat hem op een begripvolle, respectvolle en kundige manier aanleert.

trailerladen

Meer informatie

Les omgang en communicatie, de 'taal' van het paard leren begrijpen

Paarden communiceren non-verbaal en reageren dus ook op onze lichaamstaal. Omdat we ons niet bewust zijn van de signalen die we met ons lichaam geven, kunnen we wel eens iets heel anders uitdragen dan we bedoelen. Zo ontstaan er misverstanden in de communicatie. Jij begrijpt niet waarom het paard doet wat hij doet en het paard snapt jou niet. Het hoort bij het natuurlijke gedrag van het paard zijn leider te volgen en te gehoorzamen. De gouden regel in een kudde met paarden is dat wie de benen van de ander kan laten bewegen de baas is. Jij leert als de leider van je paard in deze les richting en tempo bepalen bij een loslopend paard. Op deze manier maak je het paard duidelijk hoe de rollen verdeeld zijn, maar werk je ook aan een betere verstandhouding. Tijdens het werk krijg je uitleg over wat de signalen die het paard geeft betekenen en hoe jij duidelijk kan zijn in je signalen naar je paard.

communiceren

Meer informatie

Leiderschapstraining

 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gedrag van paarden om meer inzicht te krijgen in je eigen gedrag. Je manier van communiceren, je lichaamstaal en de in jou aanwezige leiderderschapskwaliteiten komen in deze les aan de orde. Paarden reageren puur en intuïtief zonder een imago hoog te hoeven houden en laten je feilloos zien welke signalen jij deels onbewust uitzend. Wordt je vaak geconfronteerd met voor jou onbegrijpelijk en ongewenst gedrag van je paard, je familieleden, vrienden of collega’s dan kan het zo zijn dat er ook in jouw houding en intentie iets te verbeteren is. Een paard werkt van nature graag samen, maar rekent bij het aangaan van een uitdaging op richting en advies. Met duidelijkheid,betrokkenheid en de juiste intentie verkrijg je leiderschap. En dat is nu precies wat je van paarden kunt leren. Hoe helder ben jij over de koers die je wil varen? Hoe verbonden ben je met het doel , je paard of de mensen die je daar mee naar toe wilt nemen? Hoe zet je anderen in beweging? Op deze vragen krijg je ondermeer antwoord in deze les.

trailerladen

Meer informatie

Opvoeden jonge paarden

Jong geleerd is oud gedaan...

gaat zeker op voor het aanleren van gewenst gedrag bij paarden. De eerste zes maanden staat het veulen bij zijn moeder. Nadien gaan ze vaak met leeftijd genoten in een veulenkudde op de wei of naar een opfokbedrijf. Hier mogen ze lekker paard zijn, zich ontwikkelen en van elkaar leren. In deze periode is er weinig contact met de mens. Hier wordt onderling ook de rangorde bepaald. Een dominant aangelegd paard zal de baas zijn en heeft nooit het accepteren van een leider geleerd.

Toch willen we dat een paard, wanneer we deze uit zijn kudde halen, sociaal is naar de mens en zich door ons laat leiden. We willen dat hij netjes een halster en druk accepteert en mee loopt, een trailer in gaat omdat hij naar zijn nieuwe eigenaar verhuist en eenmaal aangekomen meeloopt over vreemd terrein en uiteindelijk een kleine en onbekende ruimte als een box of stal in gaat.

Dat dit niet zonder meer soepel zal verlopen zal je niets verbazen.  We vragen zoveel onbegrijpelijke dingen dat het niet vreemd is dat de eerste associatie met de mens geen positieve is. Je kan zonder echt nog te werken, in twee trainingssessies met een jaarling trainen, zodat de basis van de opvoeding op de juiste manier is gelegd en er veel problemen (in de toekomst) voorkomen kunnen worden.

jong paard

Meer informatie

Workshop trailerladen op locatie

Heb jij een probleem met het laden van je paard en weet je van stalgenoten dat dit ook bij hen speelt? Wil je dit graag oplossen door op een succesvolle en kundige manier je paard zelf te trainen? Tijdens deze workshop leer je in theorie en de praktijk alles wat je moet weten om dat te doen slagen. Steigeren, staken, naast of uit de trailer rennen, het stang probleem kortom alles komt aan bod zodat jullie  straks verder kunnen  met het leren trailerladen van je paard.

jong paard

Meer informatie

Workshop Leiderschap en Communicatie op locatie

Tijdens deze drie uur durende workshop staat het paard in al zijn facetten centraal.  Je krijgt inzicht in "de gebruikelijke" manier van omgaan met paarden, waaruit dit ontstaan is en de consequenties die dit met zich mee brengt in de praktijk. We nemen dus een kijkje in het waarom er nieuwe inzichten binnen de ruitersport zijn ontstaan en wat deze inhouden.

Wil jij dus mèèr weten over hoe je vanuit het natuurlijk perspectief de band met je paard kan versterken en hoe vertrouwen en oververwicht oftewel leiderschap in de ogen van het paard ontstaat? Zodat jij in alle gevallen de controle hebt in plaats van andersom. Ben je benieuwd welke inpact het menselijk gedrag heeft op het paard. Zodat je meer inzicht krijgt in waarom een paard soms niet doet wat wij willen en hoe je dat kan veranderen om samen nóg verder te komen?  Weet jij hoe je kan zien of een paard respect voor je heeft, jou leiderschap écht accepteerd en je communicatie begrijpt?

Dan is deze training voor jou!

jong paard

Meer informatie

Workshop (anti)schriktraining

 

In deze workshop voor een groep van maximaal zes personen leren mens en paard in korte tijd hun zelfvertrouwen op een leuke manier te vergroten.

Ieder paard schrikt wel eens, dat is natuurlijk gedrag en hoort bij het vluchtdier. Schrikachtigheid is niet zo erg, maar wanneer je de controle verliest en je paard onbestuurbaar word is het echt gevaarlijk! Een paard is een sensibel dier en reageert bij angst of onzekerheid instinctief, "eerst rennen en dan pas kijken" om zo eventuele roofdieren voor te blijven. Een mentale reactie die door angst wordt gevoed. Er ontstaat spanning en de mate daarvan bepaald de reactie van het paard. Net als bij de mens zijn er verschillende typen paarden die allemaal op hun eigen manier reageren en dus een eigen aanpak nodig hebben om op een paardvriendelijke manier het beste resultaat te bereiken.

Je eigen vaardigheden als snelheid van handelen, maar vooral het wederzijds vertrouwen, zijn belangrijke elementen voor het beheersen van schrikreacties, net als het hebben van leiderschap en de juiste focus met gebruik van de juiste timing. Dit zijn de punten die in deze workshop centraal staan en zullen worden aangescherpt. Kortom, jij leert je paard vertrouwen te hebben in jou, zodat het "enge" situaties aan durft.

jong paard

Meer informatie

Bachbloesem remedies

bachIn mijn dagelijkse werk met paarden die met hun gedrag in de problemen zijn gekomen, bereik ik hele goede resultaten door ondersteuning met Bachbloesem remedies. deze zijn ontstaan door Dokter Edward Bach, hij was ervan overtuigt dat de natuur zuivere en eenvoudige geneesmiddelen kon bieden. Hij ging opzoek naar geneeskrachtige bloemen en planten en maakte 38 verschillende Bachbloesem remedies, passend bij verschillende emoties. Hij ging ervan uit dat bij elke emotie een tegengestelde emotie hoort zoals angst bij het open staan voor indrukken en stress bij ontspanning. Het individu is gezond wanneer deze tegenover gestelde emoties in balans zijn. Zodra deze balans verstoord is kunnen er zich problemen in het gedrag en de gezondheid voordoen. De Bachvloeistof is een extract van geneeskrachtige bloemen of planten die in bronwater worden opgelost en zeer adequaat en snel kunnen werken. Een Bachbloesem remedie wordt ingezet om bepaalde verstoorde emoties weer in ballans te brengen. Wanneer je een gevoelig paard hebt en weet dat er binnenkort iets zal gebeuren waar je paard van uit zijn doen raakt, bijvoorbeeld van stal veranderen of een bezoek aan de dieren kliniek, kan je preventief al starten met een speciaal voor jou paard samengestelde Bachbloesem remedie. Hierdoor voorkom je onnodig veel ongemak tijdens en na de verhuizing. Je paard ervaart het als minder stressvol en is nadien sneller weer in balans.

Meer informatie

Bel of mail gerust voor een afspraak of vragen. (contact)