Opvoeden jonge paarden

 

Tijdens de periode dat het jonge paard met zijn kuddegenootjes in de opfokstal of weide staat, kan je in beperkte mate al beginnen met het aanleren van wenselijk gedrag. Hoe jonger je hiermee begint, hoe vertrouwder het paard er mee wordt en des te meer profeit je hier samen van hebt. Deze opvoed training bestaat doorgaans uit twee delen.

Wennen aan druk

We beginnen met het paard vóór hij moet verhuizen naar zijn nieuwe eigenaar al te wennen aan het halster en de druk die hij daardoor ervaart. Meestal levert dit vluchtgedrag, bokken en steigeren op, wat een zeer begrijpelijke reactie is en behoort tot het natuurlijke gedrag van het paard. Omdat het hier niet om probleemgedrag gaat, zal ik dit dus niet corrigeren. Ik grijp wel in door op het juiste moment zijn bewegingen te blokkeren net zoals dat in de kudde onderling ook gebeurt. Wanneer het paard zover is dat hij geleerd heeft op druk naar voren te komen zal ik hem hiervoor belonen en leert hij dat meewerken iets oplevert en tegenwerken niets.

Zinvolle vaardigheden

Het is heel zinvol hem over het erf te leren lopen en de voor hem onbekende dingen te laten  “inspecteren”.  Door hem met jou gedrag te laten ervaren dat weg vluchten niet hoeft leert het paard dat jij nu zijn leider bent waarop hij kan vertrouwen en zal snel aan de nieuwe situatie wennen. Het is ook fijn wanneer hij vroegtijdig leert aan het halster vast te staan. Zodat er in zijn mond kan worden gekeken in voorbereiding op de tandarts en het betasten van zijn hele lijf leert accepteren. Er wordt ook een begin gemaakt met “voetjes geven” zodat het paard kan worden bekapt.

De trailer

veulenWanneer deze basis vaardigheden aanwezig zijn, gaan we een stapje verder en maken een begin met het trailerladen. Wanneer je dit direct op de juiste manier aanleert, voorkom je veel problemen bij de verhuizing straks en in de toekomst. De ervaring leert dat paarden in deze periode van hun jonge leven nog geen “echte” angst voor de trailer hebben ontwikkeld. Het goed aanleren op jonge leeftijd, is dus een succes voor het verdere leven.

Afhankelijk van de mate waarin het paard is gevorderd, stoppen we hierna met de eerste training. Het is niet wenselijk een jonge paard met te veel nieuwe indrukken te belasten. Dat dit voor ieder paard anders is kan je wel begrijpen. Doorgaans gaan we een tweede keer verder met het trailerladen, het plaatsen van de stang en een stukje rijden. Ook wordt er weer aandacht besteed aan de eerder aangeleerde basis vaardigheden om deze goed te bevestigen.

Bel of mail gerust voor een afspraak of vragen. (contact)