Leiderschapstraining

 

contactHet paard wil bij een ontmoeting met de mens een betrouwbare leider. Maar omdat een paard de mens (door zijn bouw) als roofdier ziet en de eerste neiging dan vluchten is, zal het paard eerst de signalen interpreteren die deze af geeft. Zo is ieder gebaar, bewust of onbewust hoe klein dan ook informatie voor het paard. Het paard zal pas contact maken als hij het vertrouwt en de mens niet meer als roofdier ziet.

Het gaat er bij de ontmoeting met een paard dan ook om oog te krijgen voor de reacties van het paard op jou aanwezigheid. Ik vertaal die specifieke reactie en zo krijgt je direct feedback op zijn gedrag. Eigenlijk vraagt ik de betrokkene om even “in de schoenen van het paard te gaan staan” en van uit zijn beleving naar jezelf te kijken.

Duidelijkheid

 

reflexiePaarden zoeken van nature leiderschap omdat dat hun overlevingskansen vergroot. Onduidelijk en tegenstrijdig gedrag van een leider veroorzaakt onrust en een gevoel van onveiligheid. Een niet deugende leider wordt zonder pardon uit de kudde gezet. Betrouwbaar gedrag ontstaat in de ogen van een paard wanneer bewust en onbewust gedrag elkaar niet tegenspreken. De waarde van het leiderschap van de mens wordt door het paard  bepaald door de mate waarin iemand zich zelf is en zijn lichaamstaal klopt met zijn intentie.

Sociaal

 

leiderschapNaast jezelf zijn lijkt ook denken vanuit het gemeenschappelijk oogpunt een andere factor van belang. Het paard is in eerste instantie een kuddedier waarin iedereen zijn taak heeft en pas in tweede instantie een individu. Bij mensen is dat precies omgekeerd,onze persoonlijke ontwikkeling is veelal tot stand gekomen ten koste van ons sociale gedrag.  Niet dat wij mensen asociaal zijn maar dit proces gaat voor een groot deel onbewust. Paarden zijn  als lid van een kudde volledig gericht op het geheel. In essentie voelen paarden heel goed aan of iemand zich inzet voor het paard of alleen zichzelf. Dit worden als onveilig aangevoeld en in de regel verbreekt het paard dan ook het contact of gaat rebelleren. Oftewel ontwikkeld probleemgedrag.

Conclusie

 

Van paarden kan je leren hoe kundig jij met lichaamstaal omgaat en welke signalen jij onbewust geeft. Bewustwording draagt bij aan je leiderschapskwaliteiten waardoor de band met het paard verbetert.

Bel of mail gerust voor een afspraak of vragen. (contact)